technische keuring
Geen G-nummerplaat en technische keuring voor paardenhouders DLV.
In 2013 voerde de overheid een afzonderlijke nummerplaat in voor landbouwvoertuigen. De G-nummerplaat zorgde voor nogal wat onduidelijkheid. Waarom eigenlijk die nieuwe nummerplaat? Het nieuwe kenteken kwam er om de verkeersveiligheid te verbeteren en de strijd aan te gaan tegen de oneerlijke concurrentie bij het wegtransport. Landbouwers met een vergunning energieproducten en elektriciteit mogen accijnsvrije en dus goedkopere brandstof gebruiken voor hun trekkers. De vergunning het mazoutcontingent wordt verleend door Douane en Accijnzen maar enkel aan personen die de brandstof uitsluitend voor hun landbouwactiviteiten gebruiken. Daarvoor kijken ze naar de activiteiten die geregistreerd staan in de Kruispuntbank KBO.
www.afsprakenautokeuring.be.
Keuring autolaadkraan technisch en administratief.
Zoals de in dienst stelling van alle hef en hijswerktuigen gebeurt de keuring van een autolaadkraan ook in 2 fases een administratieve keuring en een technische keuring van de autolaadkraan. Deze keuringen worden uitgevoerd door een controleorganisme die ook de periodieke keuring van de autolaadkraan kan uitvoeren. Een autolaadkraan kan zichzelf in en uitladen. Aanwezigheid van een CE-markering. Aanwezigheid van een geldige EG-verklaring van overeenstemming. Conformiteit van de EG-verklaring van overeenstemming. Aanwezigheid van een gebruikshandleiding. Identificatieplaatje van de fabrikant. Nazicht van zaken die het vermoeden van veiligheid bij gebruik van de autolaadkraan in vraag kunnen stellen.
Mobiel Vlaanderen Technische keuring.
Welke soorten technische keuring bestaan er? Wanneer moet u zich aanbieden bij de technische keuring? Welke punten worden gecontroleerd? Hoeveel moet u betalen? WAT IS TECHNISCHE KEURING? Technische keuring of technische controle gaat na of een voertuig in de loop van zijn bestaan aan de nationaal en internationaal opgelegde technische vereisten blijft voldoen. Het doel van technische keuring is dan ook het verhogen van de verkeersveiligheid door te zorgen voor een wagenpark dat technisch in goede staat verkeert.
Vilvoorde AIBV.
Alleen op officiële feestdagen zie kalender is het keuringcentrum gesloten. De brug wordt nooit gemaakt. Keuring voor verkoop en/of herinschrijving ALLEEN op afspraak! Tel 02/251 13 76. Fax 02/252 49 69. Via dit algemeen tel.nummer kan geen afspraak genomen worden.
Homepage Autoveiligheid.
Autokeuring Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Lees deze pagina voor. Personenwagens moeten voor de eerste keer gekeurd worden vóór de datum waarop ze 4 jaar ingeschreven staan in België. Daarna moeten ze jaarlijks gekeurd worden. De keuring moet gebeuren in een erkend keuringscentrum. Als u uw wachttijd wilt beperken kunt u telefonisch of online een afspraak maken. Hebt u praktische vragen over de autokeuring? Op de website van GOCA Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring vindt u praktische informatie over de technische keuring. U kunt met concrete vragen altijd terecht bij een autokeuringscentrum of bij GOCA. Op mobielvlaanderen.be vindt u onder meer de tarieven van alle soorten autokeuringen. Andere vragen over de autokeuring kunt u stellen op de pagina Contactpunt Mobiel Vlaanderen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Ingenieursbureau Van Dorp Leiden Bouwinspectie.
Laat u inlichten over de technische staat van uw huis door Ingenieursbureau Van Dorp. Ingenieursbureau Van Dorp voert technische inspecties uit aan uw bedrijfspand of kantoorgebouw. Het doel van de keuringen Schatting maken van de kosten voor achterstallig onderhoud die direct gemaakt moeten worden om verdere vervolgschade aan de woning te voorkomen en grote kosten die op kort termijn te verwachten zijn. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Contacteer ons

Op zoek naar technische keuring?