keuring auto prijs
www.afsprakenautokeuring.be.
Keuring van tweedehandsvoertuigen tweedehandskeuring Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Is het voertuig minder dan 2 maanden geleden gekeurd in een lidstaat van de Europese Unie én hebt u een groen keuringsbewijs met normale geldigheid? Dan komt u in aanmerking voor een vereenvoudigde visuele keuring. U krijgt na de keuring deze documenten. als het voertuig geen gebreken heeft. of het document visuele keuring van het voertuig. tweedehandsrapport dat twee maanden geldig blijft. formulier aanvraag tot inschrijving. Een tweedehandskeuring kost 5570 euro. Een visuele tweedehandskeuring 39 euro. Bij een overdracht naar de echtgenoot wettelijk samenwonende of kind. van een Europese nummerplaat met 7 tekens is geen tweedehandskeuring vereist en kan de verzekeraar het voertuig bij de DIV inschrijven. van een nummerplaat van het oude Belgische model moet er alleen een administratieve keuring plaatsvinden.
Keuren voor verkoop.
Een tweede herkeuring kost 20 en de bijkomende keuringskosten. Een keuring na ongeval of keuring voor gelijkvormigheidsattest kost 150 en bijkomende keuringskosten. De prijs voor de reguliere jaarlijkse keuring is op aanvraag. De hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Het is niet mogelijk om te pinnen gelieve dus voldoende contant geld mee te nemen. Welke documenten heb ik nodig? Indien het een Belgische auto is volstaat de roze kaart van de vorige eigenaar en het gelijkvormigheidsattest. Als het een buitenlandse wagen is dient U in het bezit te zijn van een ingevuld vignet 705 te vekrijgen bij de douane het orginele kentekenbewijs uit het land van herkomst en Europees gelijkvormigheidsattest. Waar moet ik op letten voor de keuring?
Tarieven autokeuring W-VL KM.
Vanaf 1 januari 2017 zijn volgende tarieven van toepassing in alle keuringsstations in België. In onderstaande lijst kan men de vastgelegde vergoedingen terugvinden gerangschikt per type van prestatie. De totale prijs van de uitgevoerde keuring van een voertuig wordt bekomen door de vergoedingen van de verschillende uitgevoerde prestaties op te tellen. Lijst van de vergoedingen. Keuring bus of car. Keuring MTM 35 ton. Keuring MTM 35 ton. Keuring aanhangwagen MTM 35 ton. Keuring aanhangwagen MTM 35 ton. 1e keuring toeslag MTM 35 ton. 1e keuring toeslag MTM 35 ton.
Autokeuring wordt 3 procent duurder HLN.be.
Ze wijst erop dat het om een tweejaarlijkse indexering gaat. In 2012 werden de tarieven met gemiddeld 6 procent verhoogd. Hoeveel je nu gaat betalen bij de keuring is niet zo eenvoudig te berekenen. De prijs van een basiskeuring stijgt naar 30 euro tegen 2910 euro nu. Maar daarbij komen nog kosten voor bijvoorbeeld de milieukeuring verschillend tarief voor auto's met benzine of dieselmotor de keuring van een lpg-installatie of nog voor de keuring van de trekhaak preciseert De Backer. Een volledige tweedehandskeuring kost vanaf 1 januari 5460 euro tegen 53 euro nu. Ook daar moeten nog extra kosten worden bijgerekend zoals voor de Car-Pass luidt het nog bij Goca.
Autokeuring Kostprijs Prijs Keuring Tarieven.
a volledige keuring 1640. c vereenvoudigde keuring 540. 18 KEURING van de N.G.V. a volledige keuring 1640. c vereenvoudigde keuring 540. a volledige keuring 4260. c verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument 1200. 20 KEURING inzake KWALITEITSNORMEN waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd personenvervoer moeten voldoen. a keuring per configuratie 3000. b toeslag voor een eerste keuring 3000. c toeslag voor een laattijdige aanbieding. in de eerste maand 760. tijdens de tweede en derde maand 1090. tijdens de vierde vijfde en zesde maand 1640. na de zesde maand 2730. 21 KEURING van een voertuig NA ONGEVAL. a keuring van de wiel en de chassisgeometrie 9350.
Tarieven Autoveiligheid.
Keuring na Ongeval KNO. Keuring verlaging of opnieuw originele vering plaatsen. Technische Dienst laatste fase in meerfasengoedkeuring. Keuring na Ongeval KNO. Verlaging of opnieuw originele vering plaatsen. Invoerprocedures validatie en homologatieprocedure. LPG Liquified Petrol Gas. CNG Compressed Natural Gas of NGV Natural Gas Vehicles. Technische Dienst laatste fase in meerfasengoedkeuring. Keuring na Ongeval KNO. Opnieuw originele vering plaatsen. Invoerprocedures validatie en homologatieprocedure. LPG Liquified Petrol Gas. CNG Compressed Natural Gas of NGV Natural Gas Vehicles.
Tarieven autokeuring GOCA.
img stylefloat left margin 10pxhellip.

Contacteer ons

Op zoek naar keuring auto prijs?