keuring auto
Bijlage 15. Autokeuring te controleren punten.
Verplichte lichten en reflectoren andere dan ric. Niet verplichte lichten en reflectoren voor auto. Niet meer geldig sinds 1 januari 1984. Niet meer geldig sinds 1 januari 1984. Toegang tot de nooddeuren. Uitrusting voor opvangen opspattend water. Autokeuring te controleren punten. Voorschriften voor inrichtingen voor indirect zi. Voorschriften voor inrichtingen voor indirect. EG-Certificaat van overeenstemming voor volledig. Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeur. Andere voorschriften van toepassing op opvall. Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeur.
www.afsprakenautokeuring.be.
Autokeuring Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Lees deze pagina voor. Personenwagens moeten voor de eerste keer gekeurd worden vóór de datum waarop ze 4 jaar ingeschreven staan in België. Daarna moeten ze jaarlijks gekeurd worden. De keuring moet gebeuren in een erkend keuringscentrum. Als u uw wachttijd wilt beperken kunt u telefonisch of online een afspraak maken. Hebt u praktische vragen over de autokeuring? Op de website van GOCA Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring vindt u praktische informatie over de technische keuring. U kunt met concrete vragen altijd terecht bij een autokeuringscentrum of bij GOCA. Op mobielvlaanderen.be vindt u onder meer de tarieven van alle soorten autokeuringen. Andere vragen over de autokeuring kunt u stellen op de pagina Contactpunt Mobiel Vlaanderen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Boete voor rijden zonder keuring? Mijn boete.
U krijgt daarvoor een uitnodiging in de bus. Maar ook als dat niet gebeurt moet u met uw wagen naar de controle. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Zware boete keuring voor auto zonder keuringsbewijs. Bij een controle door de politie moet u uw keuringsbewijs tonen. Weigert u dat of hebt u geen geldig bewijs van de technische keuring in uw wagen? een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. en een geldboete van 1100 tot 11.000 euro. Bij herhaling binnen de twee jaar verdubbelt de straf. Bent u gedagvaard voor rijden zonder keuringsbewijs? Neem meteen gratis contact op met onze specialist ter zake advocaat Jorgen Van Laer. Ongeval met een wagen zonder geldig keuringsbewijs.
Asse AIBV.
AIBV onderneming voor autokeuring en rijbewijs
Autokeuring Portaal Brussel Mobiliteit.
Indien je voertuig echter na afloop van de keuring wegens vastgestelde gebreken een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen moet het binnen de voorgeschreven termijn worden voorgereden in hetzelfde keuringsstation waar de eerste keuring plaatsvond. De technische keuring gebeurt al of niet op afspraak afhankelijk van het keuringscentrum. Ze is ook verplicht in het kader van elke herverkoop en vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van een Car-Pass. Er bestaan twee soorten keuringen. periodieke keuringen vinden op een vooraf vastgesteld tijdstip plaats. Je moet je auto bijvoorbeeld jaarlijks laten keuren wanneer het voertuig ouder is dan vier jaar. niet-periodieke keuringen vinden onder bepaalde omstandigheden plaats. Je moet bijvoorbeeld een auto laten keuren die je opnieuw in het verkeer brengt of na een ongeval.
inhoudstabel Autokeuring.
kraanauto lichte vrachtauto aanhangwagen enz. Classificatie volgens de internationale voertuigcategorieen art 11. categorie M N O. Classificatie volgens de Nationale voertuigcategorieën en andere Definities art 12. wat wordt verstaan onder auto kampeerauto reminrichting vrachtauto enz. Verhouding tussen de internationale en de nationale voertuigcategorieën art13. categorie M1-M2-M3 / N1-N2-N3 / O1-O2-O3-O4. Deze wetgeving is van toepassing. B uitenlandse voertuigen behalve wat betreft massa's en afmetingen. L andbouwaanhangwagens en landbouwmotors. O ldtimer 25 of 30 jaar oude personenauto's auto's voor dubbel gebruik en minibussen. T ijdelijk ingeschreven voertuigen. V oertuigen voor 15 juni 1968 in het verkeer. voertuigen na 15 juni 1968 in het verkeer. voertuigen van speciale contructie. voertuigen van het Ministerie van Landsverdediging bijzondere plaat.
Autokeuring Auto keuren voor verkoop tweedehandskeuringAuto Verkopen België.
Wat kost auto onderhoud. Elke auto moet een keuring ondergaan voordat hij verkocht kan worden. Deze keuring wordt ook wel een tweedehandskeuring of keuring voor verkoop genoemd. Deze keuring is verplicht voor particulier of handelaar welke een voertuig wilt verkopen welke ingeschreven zal worden op een andere titularis. De keuring is 2 maanden geldig. Binnen deze tijd moet u de auto hebben verkocht of op de naam van de nieuwe eigenaar hebben gezet anders is er een nieuwe keuring vereist. Hoe gaat de keuring in zijn werk. Allereerst heeft u een afspraak nodig voor de keuring.

Contacteer ons

Meer resultaten voor keuring auto