keuring voor verkoop prijs
Uw auto verkopen Autoadvies AutoGids.
Een certificaat voor de lpg-installatie als de auto daarmee is uitgerust. De aanvraag tot inschrijving voorzienvan een vignet van de technische keuring die u ontvangt bij de keuring voor verkoop. Dit formulier is twee maanden geldig. Als u uw auto niet binnen deze termijn hebt verkocht moet u uw auto opnieuw voor verkoop laten keuren. Wat met uw nummerplaat? Als u uw oude auto vervangt door een andere dan kunt u de bestaande nummerplaat hergebruiken behalve wanneer deze plaat nog niet van het Europese type is. In dat geval moet u een nieuwe plaat in Europees formaat aanvragen info over de Europese nummerplaat.
Tweedehandskeuring GOCA.
Invoer binnen EU met COC. ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVITEIT KWALITEIT PROFESSIONALISME UNIFORMITEIT. De tweedehandskeuring is verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig verkoopt dat ingeschreven zal worden op een andere titularis. Een wagen moet voor de verkoop ervan onderworpen worden aan een tweedehandskeuring die moet worden uitgevoerd vooraleer het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Er wordt geen tweedehandskeuring vereist bij een overdracht met de oude kentekenplaat tussen echtgenoten wettelijk samenwonenden of van ouder op kind inschrijvingsaanvraag via de verzekeraar. Indien de overdracht van de oude kentekenplaat niet gewenst is of indien de oude kentekenplaat niet van het nieuw Europees formaat is 7 karakters zal een administratieve keuring voor de inschrijving uitgevoerd worden in een keuringscentrum voor het afleveren van een inschrijvingsaanvraag.
Keuring elektriciteit de beste kwaliteit voor de beste prijs.
Elektrische installatie in dienst gesteld voor 1 oktober 1981. Keuring elektriciteit bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen. Elektriciteitskeuring bij elke aanvraag tot verzwaring van de bestaande aansluiting. Keuring voor verkoop na 1 juli 2008 waarbij de elektrische installatie nog niet conform is het AREI Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Elektrische installatie of gedeelte ervan in dienst gesteld na 1 oktober 1981. Elektriciteitskeuring voor de installatie wordt aangesloten op het net. Keuring elektriciteit bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie. Bij de aanvraag van een verzwaring van een bestaande aansluiting dient de elektriciteit ook gekeurd te worden.
Autokeuring faq.
Na de inschrijving is ieder bedrijfsvoertuig onderworpen aan een technische keuring om een keuringsbewijs met geldigheid te verkrijgen. WAT IS EEN KEURING VOOR VERKOOP TWEEDEHANDSKEURING? Sedert 15 november 2006 zijn de voertuigen van de categorien M1 personenauto minibus kampeerauto en N1 lichte vrachtauto onderworpen aan een nieuwe tweedehandskeuring. De voertuigen die voor keuring worden aangeboden in toepassing van artikel 23 sexies 1 3 van het K.B. van 15 maart 1968 keuring met het oog op herinschrijving moeten voor wat de inschrijving betreft steeds voorzien zijn van. hetzij de Belgische kentekenplaat waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was.
installateur elektriciteit aarding keuring voor verkoop prijs.
keuring gas en elektriciteit. keuring voor verkoop prijs. keuring voor verkoop prijs. Na de inschrijving is ieder bedrijfsvoertuig onderworpen aan een technische keuring om een keuringsbewijs met geldigheid te verkrijgen. WAT IS EEN KEURING VOOR VERKOOP TWEEDEHANDSKEURING? Sedert 15 november 2006 zijn de voertuigen van de categorien M1 personenauto minibus kampeerauto en N1 lichte vrachtauto onderworpen aan een nieuwe tweedehandskeuring. De voertuigen die voor keuring worden aangeboden in toepassing van artikel 23 sexies 1 3 van het K.B.
Tarieven autokeuring W-VL KM.
Periodieke keuring licht motorvoertuig. Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig. In de eerste maand. Tijdens de tweede en derde maand. Tijdens de vierde vijfde en zesde maand. Na de zesde maand.
Tweedehandskeuring Autoveiligheid.
Keuring verlaging of opnieuw originele vering plaatsen. Technische Dienst laatste fase in meerfasengoedkeuring. Tweedehandskeuring keuring voor verkoop. Een tweedehandskeuring is verplicht bij de verkoop van bepaalde voertuigen vooraleer het voertuig kan worden ingeschreven op naam van een nieuwe eigenaar titularis. Bij een overdracht tussen echtgenoten wettelijk samenwonenden of naar een kind waarbij de bestaande kentekenplaat op de nieuwe titularis wordt overgedragen is geen tweedehandskeuring vereist. In geval van een nieuwe kentekenplaat dient enkel een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden. Bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen D.I.V worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd in functie van de situatie. uittreksel uit de huwelijksakte. uittreksel uit de geboorteakte.
Auto Verkopen Gratis Online Snel Wijkopenautos.be.
Houd er wel rekening mee dat u moet onderhandelen met een koper en dat dan nog wel eens wat van de prijs wordt afgesnoept door een slimme koper. Voor een goede prijs kunt u natuurlijk ook bij ons terecht zonder dat u hoeft te onderhandelen. V Ik wil graag weten wat het voordeel is van een waardebepaling? Ik kan namelijk ook online de prijs van mijn auto berekenen en dan zelf mijn auto te koop zetten. Ik weet ongeveer wat de plus en minpunten van mijn auto zijn dus die verkoopprijs kan ik volgens mij prima zelf bepalen. A U kunt uiteraard zelf de verkoopprijs bepalen.

Contacteer ons

Meer resultaten voor keuring voor verkoop prijs